Partneri

Energetski Institut Hrvoje Požar

Institut je neprofitna znanstvena ustanova u stopostotnom vlasništvu države koja se financira projektno kroz realizaciju ugovora za izradu projekata dobivenih na međunarodnim i domaćim natječajima.

Institut ima 89 zaposlenika, od čega 84 s završenim fakultetom, 17 doktora znanosti, te je 16 zaposlenika na doktorskom studiju.

Razvoj energetskog sustava i odnosa unutar njega rezultira novim zahtjevima za znanjem i sposobnošću svih sudionika u energetskom gospodarstvu i državnoj administraciji, ali i za educiranjem samih građana. Obrazovanje i informiranje postaje značajna aktivnost Instituta, što iziskuje kontinuirano usavršavanje stručnjaka u Institutu, kao i njihovo aktivno sudjelovanje u obrazovanju drugih. Institut svoju misiju provodi u suradnji s brojnim znanstvenicima i institucijama iz Hrvatske i inozemstva te preuzima vodeću ulogu na području razvoja energetike u široj regiji, ali i izvan nje.

Područja djelovanja Instituta su: strateško planiranje u energetici; razvoj elektroenergetskog, plinskog, naftnog i toplinskog sustava; tržište, zakonodavni okvir i restrukturiranje energetskog sektora; energetska učinkovitost; obnovljivi izvori energije, zaštita klime i okoliša; energetski pregledi i certifikacija građevina; energetska bilanca i statistika; te edukacija i promotivne aktivnosti.

www.eihp.hr

The Nature Conservancy

The Nature Conservancy (TNC) globalna je ekološka neprofitna organizacija čiji napori su usmjereni ka stvaranju svijeta u kojem ljudi i priroda mogu napredovati.

TNC je osnovana u SAD-u kroz grassroots pokret 1951. godine, te je izrastao u jednu od najučinkovitijih i najrasprostranjenijih ekoloških organizacija na svijetu. Zahvaljujući više od milijun članova, predanim naporima našeg raznolikog osoblja te preko 400 znanstvenika, utječemo na očuvanje prirode u 75 zemalja svijeta: 37 izravno a 38 putem partnera.

U Europi radimo s vladama, korporacijama i financijskim sektorom na pokretanju globalno relevantnih strategija fokusiranih na Europu ali i izvan nje – kroz programe, partnerstva i zagovaranje politike za transformacijski učinak očuvanja prirode. Upravljamo portfeljem strateški važnih konzervatorskih radova u Europi koji doprinose našoj globalnoj agendi očuvanja prirode i ubrzavaju utjecaj očuvanja u Aziji i Pacifiku, Africi, Karibima, Latinskoj Americi i Sjevernoj Americi. Naš pristup rada je usmjeren ka suradnji koja prelazi političke, geografske i sektorske granice, te s raznolikim dionicima i donositeljima odluka. Zbog navedenog nas se često doživljava kao pouzdanog savjetnika u našoj suradnji s vladama, poslovnim čelnicima, pojedincima i institucijama.

www.nature.org

Sveučilište u Ljubljani

Sveučilište u Ljubljani najstarija je i najveća visokoškolska i znanstvenoistraživačka ustanova u Sloveniji, osnovana 1919. godine. Danas ga pohađa oko 37.000 studenata i zapošljava više od 6.000 visokoškolskih nastavnika, istraživača, asistenata i stručnih i administrativnih suradnika na 23 fakulteta te tri umjetničke akademije.

Sveučilište u Ljubljani poznato je po kvalitetnim društvenim, prirodnim, humanističkim i tehničkim studijskim programima koji usklađeni sa smjernicama Bolonjske deklaracije. Znanstveno-istraživački rad sveučilišta ide ukorak s najnovijim dostignućima u području umjetnosti, znanosti i tehnologije u zemlji i inozemstvu.

Sveučilište u Ljubljani uvršteno je među 600 najboljih sveučilišta na šangajskoj ljestvici, na Times Higher Education ljestvici nalazi se u skupini 801-1000, na ljestvici Centra za svjetsku ljestvicu sveučilišta na 374. mjestu, a na ljestvici Quacquarelli Symonds na poziciji 601 -650.

Budući da smo svjesni važnosti primjenjivosti znanja i mogućnosti pribavljanja vlastitih financijskih sredstava, svake godine razvijamo i svoju marketinšku aktivnost. Zato smo na Sveučilištu u Ljubljani usko povezani sa slovenskim gospodarstvom i stranim tvrtkama, među našim partnerima su multinacionalne i najuspješnije domaće tvrtke.

www.uni-lj.si/university

Program za životnu sredinu

Program za životnu sredinu (EnvPro) je nevladina organizacija koja radi na očuvanju vrsta i staništa, poboljšanju korištenja prirodnih resursa, poboljšanju kvalitete života i dobrobiti ljudi te izgradnji održive budućnosti za sve.

Organizaciju su u listopadu 2015. godine osnovali profesionalci iz područja okoliša, istraživanja, planiranja i razvoja kapaciteta s visokim težnjama pozitivnih društveno-ekonomskih i ekoloških promjena u Crnoj Gori i jugoistočnoj Europi, gdje je organizacija prvenstveno usmjerena. EnvPro također ima za cilj biti međunarodno povezan kako bi omogućio korištenje i testiranje naprednih znanstvenih spoznaja, iskustva i alata u postizanju svoje misije te omogućio osnaživanje lokalnih aktera i organizacija.

Ciljevi EnvPro-a su: spajanje globalnih znanstvenih dostignuća i vanjsku stručnost s lokalnim znanjem kako bi se povećao potencijal za održivi razvoj i pronašli primjenjivi modeli za razvoj lokalnog područja; osigurati izgradnju kapaciteta i isporuku inovativnih rješenja koja zadovoljavaju potrebe ljudi i prirode; raditi na razvoju izvrsnih profesionalnih standarda temeljenih na međusektorskom pristupu i uključivanju različitih dionika; te stvoriti podršku u alatima i ljudskim resursima za gospodarska i socijalna pitanja te druga pitanja očuvanja prirode i održivog razvoja.

www.envpro.me