SOLAR ADRIA

Unaprjeđenje razvoja urbane solarne energije u općinama jadranske regije radi olakšavanja provedbe nacionalnih klimatskih politika.


Hrvatska i Slovenija – solarna energija u brojkama


SOLARNI POTENCIJAL PILOT GRADOVA

Početna faza projekta Solar Adria izvodi se u 2 jadranska grada.


KARTE

Karte pogodnosti zgrada u Starigradu i Kopru za PV instalacije


Matchmaking platforma

Solar Adria matchmaking platforma je online alat za izračun potencijala solarne proizvodnje u općinama Starigrad i Koper. Nadalje, platforma se može upotrijebiti i za okvirni izračun svih povezanih troškova razvoja i implementacije solarnih projekata, kao i preuzeti dokumentacija potrebna za uspješno započinjanje i razvoj projekta (npr. predložak studije izvodljivosti, predložak poslovnog modela). Za kraj, platforma stvara prostor u kojem se pojedinci, lokalne vlasti, neprofitne organizacije, kao i privatne te javne tvrtke mogu međusobno povezati kako bi zajednički razvijali urbane solarne projekte.


Partners