Solar Adria

Ovim projektom želimo olakšati implementaciju projekata solarne energije u urbanim područjima u jadranskoj regiji kroz participativni proces urbanog planiranja, razvoj primjernih projekata i povećanje kapaciteta znanja ciljnih skupina.

Nadamo se da će takav poboljšani okvir planiranja i inkluzivan pristup u konačnici dovesti do održivog korištenja solarnih resursa, većeg prihvaćanja solarnih projekata u urbanim područjima te da će poslužiti kao model razvoja za ostala urbana područja u regiji. Kao konačni rezultat previđamo veće korištenje OIE te smanjenje klimatskih promjena kroz duži vremenski period.

Da bismo postigli sve navedeno, kreirali smo 4 radna paketa koja će se provoditi u dvije pilot općine – Koper u Sloveniji te Starigrad u Hrvatskoj.

Radni paket 1: Mapiranje stavova dionika o solarnoj energiji. Ovaj paket fokusira se na identificiranje ključnih baza znanja i alata potrebnih dionicima za prevladavanje postojećih barijera u razvoju projekata solarne energije u urbanim područjima, kao i na identificiranje poželjnih područja za razvoj kroz pristup participativno planiranja. Ovaj radni paket je završen u ožujku 2021.

Radni paket 2: Mapiranje solarnog potencijala u pilot općinama. Ovaj paket fokusira se na prikupljanje i organiziranje informacija potrebnih za primjenu i izgradnju solarnih panela u pilot područjima. To uključuje razvoj i implementaciju metodologije solarnog kartiranja na ciljnoj geografiji (Starigrad i Koper). Ovaj radni paket je u završnoj fazi i uskoro će biti dovršen (završetak je predviđen u studenom 2021.).

Radni paket 3: Izrada dokumenata o solarnim sustavima. Ovaj paket fokusira se na pripremu različite dokumentacije (npr. studije izvedivosti, građevinske dozvole, poslovni modeli, financiranje) potrebne za uspješnu implementaciju urbanih solarnih projekata, kao i razvoj online platforme uspostavljanje partnerstava između javnih i privatnih subjekata za razvoj solarnih projekata. Ovaj radni paket je u ranoj fazi razvoja (završetak je predviđen u travnju 2022.).

Radni paket 4: Izgradnja i povećavanje kapaciteta. Ovaj paket fokusira se na povećanje kapaciteta ciljnih skupina i dionika te jačanje suradnje između istih. Ovo se planira postići stvaranjem informativne web stranice, organiziranjem radionica, malih konferencija te dvodnevnog seminara u Crnoj Gori, kao i kreiranjem „How To“ vodiča [MP1] – interaktivnog alata za prijenos ključnih principa, zaključaka i lekcija iz ovog projekta. Svi navedeni produkti imaju za cilj pomoći drugim općinama da repliciraju pristup i tako pridonose nacionalnim i klimatskim ciljevima EU kroz ubrzavanje razvoja urbanih solara. Ovaj pristup promovirat će se i među članicama Energetske zajednice u jadranskoj regiji, kao što su Crna Gora, Bosna i Hercegovina te Albanija, gdje integrirani solarni sustavi nosu dovoljno iskorišteni. Ovaj radni paket se trenutno provodi (završetak je predviđen u rujnu 2022.).

Solar Adria je projekt financiran od strane Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u sklopu Europske klimatske inicijative (EUKI). Projekt je započeo u listopadu 2019., a planirani završetak svih aktivnosti je u rujnu 2022. godine.

Konzorcij projektnog tima sastoji se od četiri partnera: Energetski institut Hrvoje Požar - EIHP (vodeći partner, Hrvatska), The Nature Conservancy in Europe - TNC (provedbeni partner 1, Njemačka), Sveučilište u Ljubljani - UL (provedbeni partner 2, Slovenija) i Program za životnu sredinu - EnvPro (provedbeni partner 3, Crna Gora).