Pilot općina: Koper, Slovenija

Površina

303 km2

Gustoća naseljenosti

174 st/km2

Broj stanovnika

52.773

Prosječni neto prihod

1176€

Gradska općina Koper po površini je najveća gradska općina u Sloveniji te je jedna od najrazvijenijih općina zbog velike međunarodne luke Koper. Glavni grad – Koper – peti je grad po veličini u Sloveniji s nešto više od 23000 stanovnika. Gusti stari srednjovjekovni grad, zaštićen kao kulturna baština, izgrađen je na otoku koji je kasnije melioracijom povezan s kopnom. Meliorirano zemljište sada je uglavnom prekriveno s gospodarskom, industrijskom i lučkom zonom na istoku te rekreacijskom i stambenom zonom na jugu i zapadu. Iza trgovačkog predgrađa grada nalazi se laguna zaštićena kao prirodni rezervat. Zaleđe grada je brežuljkasto s raštrkanim naseljima, malim selima i intenzivnom poljoprivredom, često u obliku vinograda, gdje su prirodni uvjeti povoljni.

Starigrad je periferna općina znatno većeg grada Zadra, koji je ujedno i administrativno središte Zadarske županije. Županija ima određene ovlasti nad energetskim planiranjem, uključujući postavljanje županijskih ciljeva za korištenje OIE. Starigrad, kao dio županije, mora slijediti te ciljeve. Županijska strategija prepoznaje veliki solarni i vjetropotencijal od kojih se samo vjetar intenzivno koristi. Na razini županije je bilo predloženo nekoliko velikih solarnih projekata, ali većina nije realizirana. Za Starigrad specifično nema podataka o iskorištenosti sunčeve energije.

Budući da nema srednje razine upravljanja između nacionalne i lokalne razine, od općina u Sloveniji se zahtijeva da kreiraju vlastite lokalne energetske koncepte. Lokalni energetski koncept Kopra prepoznaje solarnu energiju kao obnovljivi izvor s velikim potencijalom i čak predlaže nekoliko općinskih pilot instalacija fotonaponskih ili toplinskih kolektora na zgradama u javnom vlasništvu. Postoje i neke PV instalacije (do 500 kW) na poslovnim zgradama. U nacionalnu shemu potpore uključeno je 29 solarnih elektrana instalirane snage 3,14 MW, koje proizvode 1785 MWh godišnje.