Partnerji

Energetski inštitut Hrvoje Požar

Inštitut je državna, neprofitna znanstvena ustanova, ki se financira s projekti za izvršitev pogodb o razvoju projektov, ki jih pridobi na mednarodnih in nacionalnih razpisih.

Danes ima zavod 89 zaposlenih, od tega 84 z visokošolskimi kvalifikacijami in 17 z doktorati (na različnih področjih).

Razvoj energetskih sistemov zahteva pridobivanje novih znanj in kompetenc vseh akterjev v energetskem sektorju in državni upravi ter ozaveščanje državljanov. Izobraževanje in zagotavljanje informacij postaja vse pomembnejša dejavnost Inštituta, kar zahteva stalno strokovno usposabljanje naših strokovnjakov in njihovo aktivno sodelovanje pri izobraževanju drugih. Inštitut svoje poslanstvo izvaja v sodelovanju s številnimi znanstveniki in institucijami iz Hrvaške in tujine ter prevzema vodilno vlogo pri energetskem razvoju v regiji in širše.

Področja delovanja inštituta vključujejo: strateško načrtovanje v energetskem sektorju; razvoj elektroenergetskih, plinskih, naftnih in ogrevalnih sistemov; tržni in pravni okvir ter prestrukturiranje energetskega sektorja; energetsko učinkovitost; obnovljive vire energije, varstvo okolja in podnebja; energetske preglede in certificiranje stavb; energetske bilance in statistike; usposabljanje in promocijske dejavnosti v okviru teh storitev.

www.eihp.hr

Univerza v Ljubljani

Sveučilište u Ljubljani najstarija je i najveća visokoškolska i znanstvenoistraživačka ustanova u Sloveniji, osnovana 1919. godine. Danas ga pohađa oko 37.000 studenata i zapošljava više od 6.000 visokoškolskih nastavnika, istraživača, asistenata i stručnih i administrativnih suradnika na 23 fakulteta te tri umjetničke akademije.

Sveučilište u Ljubljani poznato je po kvalitetnim društvenim, prirodnim, humanističkim i tehničkim studijskim programima koji usklađeni sa smjernicama Bolonjske deklaracije. Znanstveno-istraživački rad sveučilišta ide ukorak s najnovijim dostignućima u području umjetnosti, znanosti i tehnologije u zemlji i inozemstvu.

Sveučilište u Ljubljani uvršteno je među 600 najboljih sveučilišta na šangajskoj ljestvici, na Times Higher Education ljestvici nalazi se u skupini 801-1000, na ljestvici Centra za svjetsku ljestvicu sveučilišta na 374. mjestu, a na ljestvici Quacquarelli Symonds na poziciji 601 -650.

Budući da smo svjesni važnosti primjenjivosti znanja i mogućnosti pribavljanja vlastitih financijskih sredstava, svake godine razvijamo i svoju marketinšku aktivnost. Zato smo na Sveučilištu u Ljubljani usko povezani sa slovenskim gospodarstvom i stranim tvrtkama, među našim partnerima su multinacionalne i najuspješnije domaće tvrtke.

www.uni-lj.si/university

The Nature Conservancy

Nature Conservancy (TNC) je globalna okoljska neprofitna organizacija, ki si prizadeva ustvariti svet, v katerem lahko uspevajo ljudje in narava.

Leta 1951 je bila ustanovljena v ZDA z akcijami »od spodaj navzgor« in je postala ena najučinkovitejših in daljnosežnih okoljskih organizacij na svetu. Zahvaljujoč več kot milijonom članov in predanim prizadevanjem našega raznolikega osebja in več kot 400 znanstvenikov vplivamo na ohranjanje narave v 75 državah in ozemljih: v 37 z neposrednim vplivom ohranjanja narave in v 38 prek partnerjev.

V Evropi delamo z vladami, korporacijami in finančnim sektorjem pri spodbujanju globalno pomembnih strategij v Evropi in iz Evrope s programi, partnerstvi in političnim zagonom za preoblikovanje ohranjanja narave. Upravljamo portfelj strateško pomembnih ohranitvenih del v Evropi, ki prispevajo k našemu globalnemu programu ohranjanja in pospešujejo vpliv ohranjanja narave v Aziji in Pacifiku, Afriki, Karibih, Latinski Ameriki in Severni Ameriki. Delujemo preko političnih, geografskih in sektorskih meja z mnogimi raznolikimi deležniki in nosilci odločanja. Na nas se kot na za zaupanja vrednega svetovalca obračajo vlade, poslovni voditelji, posamezniki in institucije.

www.nature.org

Environmental Program

Environmental Program (EnvPro) je nevladna organizacija, ki se ukvarja z ohranjanjem vrst in habitatov, izboljšanjem uporabe naravnih virov, izboljšanjem kakovosti življenja in človekovega počutja ter izgradnjo trajnostne prihodnosti za vse.

Organizacijo so oktobra 2015 ustanovili strokovnjaki s področja okolja, raziskav, načrtovanja in razvoja zmogljivosti z visokimi težnjami po pozitivnih socialno-ekonomskih in okoljskih spremembah v Črni gori in jugovzhodni Evropi, kjer prvenstveno deluje. Cilj EnvPro je tudi mednarodno povezovanje, da bi omogočili uporabo in testiranje naprednih znanstvenih spoznanj, izkušenj in orodij pri prizadevanju za svoje poslanstvo in v svojem prizadevanju za krepitev vloge lokalnih deležnikov in organizacij.

Cilji programa EnvPro so: na globalni ravni združiti znanost in strokovno znanje z lokalnim znanjem, da bi povečali težnje po trajnostnem razvoju in našli uporabne modele za razvoj lokalnih območij; zagotoviti krepitev zmogljivosti in zagotavljanje inovativnih rešitev, ki ustrezajo potrebam ljudi in narave; delati na razvoju odličnih strokovnih standardov, ki temeljijo na medsektorskem pristopu in vključevanju različnih deležnikov; in ustvariti podporo z orodji in človeškimi viri za gospodarska, socialna in druga vprašanja ohranjanja narave in trajnostnega razvoja.

www.envpro.me