SOLAR ADRIA

Pospeševanje razvoja urbanih sončnih elektrarn v občinah jadranske regije in implementacije nacionalnih podnebnih politik.


Hrvaška in Slovenija – sončna energija v številkah


Pilotne občine – Starigrad, Hrvaška in Koper, Slovenija


zemljevidi

Priročni zemljevidi stavb v Starigradu in Kopru za fotonapetostne inštalacije


Solar Adria platforma za iskanje partnerstev

Solar Adria platforma za iskanje partnerstev (»matchmaking«) bo spletno orodje za izračun sončnega potenciala v občini Starigrad in Koper. Poleg tega platforma omogočuje približen izračun vseh povezanih stroškov namestitve sončnih projektov ter prenos vzorčne dokumentacije, potrebne za uspešen začetek in razvoj projekta (npr. predloga študije izvedljivosti, predloga poslovnega modela). Na koncu platforma omogočuje posameznikom, lokalnim oblastem, neprofitnim organizacijam ter zasebnim in javnim podjetjem, da se med seboj povežejo za skupni razvoj sončnih projektov.


Partners