Solar Adria

S projektom želimo olajšati razvoj projektov sončne energije v urbanih območjih jadranske regije s procesom participativnega urbanističnega načrtovanja, razvojem pilotnih projektov in opolnomočenja ciljnih skupin.

Upamo, da bo izboljšano načrtovanje in vključujoč pristop na koncu pripeljal do trajnostne uporabe sončne energije, večjega sprejemanja solarnih projektov v mestnih območjih in bodo pilotne aktivnosti služile kot model za razvoj drugih mestnih območij v regiji. Tako bomo prispevali k večanju deleža obnovljivih virov energije in zmanjšanje podnebnih sprememb.

Za doseganje teh ciljev smo ustvarili 4 delovne pakete, ki bodo izvedeni v dveh pilotnih občinah – v Kopru v Sloveniji in v Starigradu na Hrvaškem.

Delovni paket 1: Ugotavljanje mnenj zainteresiranih deležnikov o sončni energiji. Ta sveženj je osredotočen na opredelitev ključnega znanja in orodij, ki jih deležniki potrebujejo za premagovanje obstoječih ovir pri razvoju projektov sončne energije v mestnih območjih, ter opredelitev prednostnih območij za razvoj s pristopom participativnega načrtovanja. Ta delovni paket je bil zaključen marca 2021.

Delovni paket 2: Kartiranje sončnega potenciala v pilotnih občinah. Ta sveženj je osredotočen na zbiranje in obdelavo informacij, potrebnih za uvajanje projektov sončne energije na pilotnih območjih. To vključuje izbor metode za izračun sončnega potenciala in njeno izvedbo v pilotnih območjih (Starigrad in Koper). Ta delovni sveženj je v bil zaključen decembra 2021.

Delovni paket 3: Razvoj dokumentov za sončne sisteme. Ta sveženj se osredotoča na pripravo različnih dokumentov (npr. študije izvedljivosti, gradbena dovoljenja, poslovni model, financiranje), ki so potrebne za uspešno izvedbo urbanega projekta sončne elektrarne, kot tudi razvoj spletne platforme za oblikovanje partnerstev med javnimi in zasebnimi subjekti za razvoj sončnih elektrarn. Ta delovni sveženj je v zgodnji fazi razvoja (ETA april 2022).

Delovni paket 4: Razširjanje in krepitev zmogljivosti. Ta sveženj je osredotočen na povečanje zmogljivosti in krepitev sodelovanja med ciljnimi skupinami in zainteresiranimi stranmi. To bo doseženo z oblikovanjem informativne spletne strani, izvedbo delavnic, manjših konferenc in 2-dnevnim seminarjem v Črni gori ter z oblikovanjem priročnika – interaktivnega učnega orodja, ki lahko prenese ključna načela procesa in pridobljena spoznanja iz tega projekta. To bo pomagalo drugim občinam, da ponovijo pristop in tako prispevajo k nacionalnim podnebnim ciljem in ciljem EU. Pristop bo spodbujan tudi med članicami Energetske skupnosti v jadranski regiji, kot so Črna gora, Bosna in Hercegovina in Albanija, kjer sončna energija še ni dovolj izkoriščena. Ta delovni sveženj se trenutno izvaja (ETA september 2022).

Projekt Solar Adria financira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH v okviru Evropske podnebne pobude (EUKI).  Projekt se je začel oktobra 2019, končal pa se bo septembra 2022.

Konzorcij projektne skupine sestavljajo štirje partnerji: Energetski inštitut Hrvoje Požar - EIHP (vodilni partner, Hrvaška), The Nature Conservancy in Europe - TNC (izvedbeni partner, Nemčija), Univerza v Ljubljani - UL (izvedbeni partner 2, Slovenija) in Environmental Programme - EnvPro (izvedbeni partner 3, Črna gora).